Pil Bredahl(共 4 項物品)


設計師:Pil Bredahl

Pil Bredahl 是工業設計師,1996 年畢業於 Danish Design School,專修傢俱與器具設計。Pil Bredahl 在哥本哈根擁有自己的工作室。從 2000 年與 Menu 合作以來,專研於產品與品牌形象設計、室內設計等。『Morter』就是他在 Menu 的第一個產品。

Menu Water Jug 0.8L 溫 / 冷水瓶 不鏽鋼版
Menu Water Jug 0.8L 溫 / 冷水瓶 不鏽鋼版 2,580
預覽商品內容
Menu Water Jug 0.8L 溫 / 冷水瓶 彩色限定版
Menu Water Jug 0.8L 溫 / 冷水瓶 彩色限定版 2,380
預覽商品內容
Menu Water Jug 1.3L 溫 / 冷水瓶
Menu Water Jug 1.3L 溫 / 冷水瓶 2,980
預覽商品內容
Menu Water Jug 0.8L 溫 / 冷水瓶
Menu Water Jug 0.8L 溫 / 冷水瓶 2,380
預覽商品內容