Takumi Frying Pan in Small 20cm 匠 岩紋 平底鐵鍋 / 煎鍋 小尺寸(附木質把手)
Takumi Frying Pan in Small 20cm 匠 岩紋 平底鐵鍋 / 煎鍋 小尺寸(附木質把手) 2,280
預覽商品內容
Takumi Frying Pan in Large 26cm 匠 岩紋 平底鐵鍋 / 煎鍋 大尺寸(附木質把手)
Takumi Frying Pan in Large 26cm 匠 岩紋 平底鐵鍋 / 煎鍋 大尺寸(附木質把手) 2,880
預覽商品內容